Videa

Přiřazování spojů k 3D modelům nábytku
pro CNC a nářezové plány

Návrh dřevěné konstrukce s optimalizací délkových prvků

Návrh konstrukcí nábytku s optimalizací řezných spár

Nástroje pro návrh interiéru

Optimalizace hutních délkových materiálů

Parametrizace při návrhu nábytku DAEX Design

Model nábytku s převodem dílů do optimalizace
– CNC nesting centrum

Návrh okna nebo dveří včetně optimalizace řezu prvků

Optimalizace tvarových dílů – Nesting pro CNC nebo Laser

Jak se navrhují interiéry

Návrh dveří v programu včetně optimalizace délkových a plošných dílů

Individuální úpravy knihoven pro DAEX Design