1. Software (licence) je registrován přímo na zákazníka a takové zboží není možné vrátit.
  2. Záruka se vztahuje pouze na fyzické poškození (nečitelnost) instalačních médií. Záruka podle Obchodního zákoníku se vztahuje i na hardwarový USB klíč, pokud byl součástí dodávky.
  3. Práva, povinnosti uživatele a výrobce software určuje licenční smlouva, k přijetí nebo odmítnutí je uživatel vyzván při nákupu (viz tyto obchodní podmínky) a u instalace software. Licenční smlouvy jsou dostupné na tomto odkazu a při  instalaci programu. Pro všechny dodávané programy z licencí vyplývá, že si je uživatel zakupuje tak, jak jsou a dodavatel nebo výrobce programu na sebe nebere jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu výnosu, zisku, dat nebo speciální nepřímé náhodné nebo nahodilé škody. Zákazník má před zakoupením programu u většiny produktů možnost vyzkoušet zkušební verzi programu nebo u větších dodávek si nechat program předvést.