← Menu Zavřít →
TurboCAD CZ
TurboCAD a PDF
TurboCAD MAC CZ
Další CAD
DAEX DESIGN CZ
DAEX OPTIMALIZÁTOR CZ
Propojení na CNC, Pily, Pohodu...
TurboFLOORPLAN CZ
CAD-CAM
CNC-LASER-OPTIMALIZACE
OPTIMALIZACE pro PILY
Plug-iny pro TurboCAD
Symboly a materiály
Doplňky pro CAD
Moduly pro DAEX
Výuková videa
Mobil Apps
POHODA Ekonomika
Turbo Projekt
Další programy
Zkušební verze
2D kreslení
3D modelování
Vizualizace
Animace
Pro MAC
Virtuální realita
Symboly dle norem
PDF řešení
Stavební projekty
TZB - HVAC
Elektrotechnika
Modelace terénu
Liniové stavby
Návrhář Domu a Interiéru
Návrhář Zahrady
APP pro mobil a tablet
Konstrukce
Průmyslový Design
Symboly dle norem
3D tisk
Návrh interiéru a nábytku
Výroba
Propojení studií s výrobou
Propojení výroby se zákazníky
CAM
Optimalizace plošných prvků
Optimalizace délkových prvků
Nesting Centra
Řešení
Produkty

IDX Beam Analysis Tool

IDX Beam Analysis Tool poskytuje kompletní analýzu deformace nosníku a tlaku způsobenou přímým zatížením silami a způsobu prostě podepřeného nosníku.

2 990 bez DPH

Dostupnost: skladem
IDX Beam Analysis Tool 2 990

IDX Beam Analysis Tool poskytuje kompletní analýzu deformace nosníku a tlaku způsobenou přímým zatížením silami a způsobu prostě podepřeného nosníku.

Jeho intuitivní rozhraní umožní rychlé zvládnutí programu uživatelem a ohromnou flexibilitu v popisovaném problému.

IDX Beam Analysis Tool poskytuje kompletní analýzu deformace a napětí způsobené přímými sílami působících na nosníky. Intuitivní rozhraní umožňuje okamžitou produktivitu a pokročilé funkce umožňují velkou flexibilitu při definici problému.

Jako plug-in pro TurboCAD Pro umožňuje Beam Analysis Tool přenášet informace o zatížení a všech grafických znázornění (momentů, deformací, posouvajících sil,…) společně s nosníky do výkresového prostoru TurboCADu. Další spolupráce je podpořena možností uložení analýzy nosníku jako XML souboru. Je možné publikovat podrobné nastavení a všechny diagramy jako HTML soubory.

IDX Beam Analysis Tool je speciálně navržen pro konstrukční, mechanické a stavební inženýry, stavební projektanty, designery / stavitele, generální dodavatele, oddělení městských plánování a studenty.

Poskytuje rychlé, přesné výpočty – trámy, podpěry a zatížení je snadné definovat a revidovat, což umožňuje rychlé co-když analýze najít tu správnou kombinaci nosníku a podpěry.beam 1 300x75 - IDX Beam Analysis Tool

Doporučuje osvědčené postupy – informace o nosníkové analýze je uložena s výkresovými plány, takže kritické zatížení, podpěru a informace o nosníku jsou k dispozici všem, kteří tyto údaje potřebují. Informace mohou být také sdíleny bez zaslání kompletního souboru výkresu pomocí HTML nebo XML formátu.

Usnadňuje analýzu konfigurace – karty umožňují rychlé aktualizace jednotek, zatížení, profilů, podpěr nebo typů diagramů.

Urychluje proces učení – rozhraní ve stylu Windows s panely, tlačítky výběru, rolovacími nabídkami a snadno měnitelnými parametry jsou dobře organizované, s uživatelsky přívětivou grafickou zpětnou vazbou.

Usnadňuje řízení změn – ke konfiguraci nosníku je možné se navrátit, kdykoliv je potřeba provést revizi, takže hledání v předchozích datech není nutné a tak ani začínat znovu od nuly.

Urychluje ROI – čas nutný k dosažení produktivity je minimální, takže návratnost investice je velmi rychlá.

IDX Beam Analysis Tool je plug-in pro program TurboCAD a usnadňuje analýzu informací o průběhu momentových a posovajících sil, průběh deformací… v závislosti na zatížení, podpoře a průřezu nosníku.
Tento nástroj zpřehledňuje Vaši práci a šetří Váš čas i v případě změny Vašich plánů opětovnou okamžitou analýzou.

Produkt podporuje export analýz schémat do XML a HTML formátů.

IDX Beam Analysis Tool je určený konstruktéry a statiky v oblasti strojního a stavebního inženýrství, pro stavitele, generální dodavatele, stavební úřady a studenty.main 300x73 - IDX Beam Analysis Tool
Proč si vybrat pro Vaši práci IDX Beam Analysis Tool ?

Rychlé a přesné výpočty : návrhu nosníku, základní atributy se dají jednoduše zadefinovat.

1 300x69 - IDX Beam Analysis Tool
Dodá potřebnou a rychlou informaci pro praxi – ve kterých místech vznikají největší namáhání na tlak a tah, kde je nutné ověřit správnost zvoleného materiálu… Okamžitý export informací do XML a HTML.2 300x69 - IDX Beam Analysis Tool
Jednoduché zadání nastavení : je možné aktualizovat výpočet dle nového nastavení zatížení, profilu nebo typem výstupního schema.3 300x69 - IDX Beam Analysis Tool
Rychlé naučení se ovládat program : Snadno nastavitelné parametry s uživatelsky přívětivou odezvou.5 300x69 - IDX Beam Analysis Tool
Snadná změna správy : Kdykoliv lze provést opětovnou editaci zadání již vygenerovaných schemat a provést návrh od začátku.6 300x69 - IDX Beam Analysis Tool
Vysoká produktivita používání programu a jeho nízké pořizovací náklady = Rychlý návrat vložených prostředků.7 300x69 - IDX Beam Analysis Tool

 

Minimální konfigurace

  • Plug-in pro TurboCAD Pro a Platinum verze 20 ,21, 2015 (22), 2016 (23), 2017 (24), 2018 (25), 2019 (26) pro 32-bit a 64-bit systém
  • Microsoft® Windows 10, Windows 8, Windows 7

Přihlásit

Nový účet

Heslo bude odesláno na Vaši e-mailovou adresu