← Menu Zavřít →
TurboCAD CZ
TurboCAD a PDF
TurboCAD MAC CZ
Další CAD
DAEX DESIGN CZ
DAEX OPTIMALIZÁTOR CZ
Propojení na CNC, Pily, Pohodu...
TurboFLOORPLAN CZ
CAD-CAM
CNC-LASER-OPTIMALIZACE
OPTIMALIZACE pro PILY
Plug-iny pro TurboCAD
Symboly a materiály
Doplňky pro CAD
Moduly pro DAEX
Výuková videa
Mobil Apps
POHODA Ekonomika
Turbo Projekt
Další programy
Zkušební verze
2D kreslení
3D modelování
Vizualizace
Animace
Pro MAC
Virtuální realita
Symboly dle norem
PDF řešení
Stavební projekty
TZB - HVAC
Elektrotechnika
Modelace terénu
Liniové stavby
Návrhář Domu a Interiéru
Návrhář Zahrady
APP pro mobil a tablet
Konstrukce
Průmyslový Design
Symboly dle norem
3D tisk
Návrh interiéru a nábytku
Výroba
Propojení studií s výrobou
Propojení výroby se zákazníky
CAM
Optimalizace plošných prvků
Optimalizace délkových prvků
Nesting Centra
Řešení
Produkty

TurboCAD Deluxe 26 CZ

TurboCAD Deluxe je vše co potřebujete k vytvoření 2D půdorysu, modelu, ilustrace a dalších částí technických návrhů ve 2D i 3D prostoru včetně fotorealistických výstupů.

3 990 bez DPH

Dostupnost: skladem
  |  

TC Deluxe 906x455px@2x 1 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Silný a kompletní 2D/3D CAD

TurboCAD Deluxe je vše co potřebujete k vytvoření prezentace půdorysu, modelu, ilustrace a dalších částí technických návrhů ve 2D i 3D prostoru včetně fotorealistických výstupů. Průvodce návrhu, uchopovací režimy, pomůcky pro zarovnání Vám pomohou rychle připravit tiskovou podobu Vašeho výkresu.

Program nabízí stovky nástrojů pro kreslení, editaci, kótování s odkazovými komentáři včetně specifických nástrojů pro architektonické a strojařské konstrukce. TurboCAD Deluxe vytváří špičkové prezentace pomocí nástroje Lightworks ™ s fotorealistickým osvětlením a silným renderovacím motorem. Navíc rozsáhlá podpora formátů DWG, DXF, SKP nově STL více usnadňuje práci ve sdílení výkresů odlišných formátů.

Hlavních 5 důvodů proč je TurboCAD # 1

 1. Cenově dostupný – Všechny výkonné nástroje, které vyžaduje 2D/3D CAD aplikace za skvělou cenu.
 2. Jednoduše naučitelný – Pro rychlé naučení programu existuje v TurboCADu průvodce nastavením pro začátečníky a pro pokročilejší možnost si přenastavit prostředí dle potřeb. Obsahem dodávky je nápověda v českém jazyce.
 3. Kompletní 2D kreslení a 3D modelování a vizualizace v jedné aplikaci – Obsahuje silné nástroje pro 2D kreslení, editaci, kótování a možnost 3D modelování včetně fotorealistických výstupů, pokročilé světelné efekty, nastavení pohledů kamery a další nástroje!
 4. CAD & Grafická kompatibilita – Podporuje nejvíce standardních formátů souborů včetně AutoCAD ® a Trimble ™ SketchUp ™.
 5. # 1 v oblasti středních CAD – TurboCAD je jedničkou na trhu v profesionalitě a svým uživatelsky přátelským prostředím.

Součástí dodávky přes 8.000 knihovních symbolů 2D/3D: PDF ke stažení

 

Rozhraní „Ribbon“

Součástí verze TC 25CZ je nové rozhraní „Ribbon“ podobný tomu, který naleznete v Microsoft Word a nejnovější verzi některých CAD programů. Při spuštění aplikace bude uživatel vyzván, aby si vybral rozhraní Ribbon nebo výchozí uživatelské rozhraní, toto nastavení může být kdykoliv změněno.

 

picture 1 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

 

Klávesové zkratky

Nyní má uživatel možnost nastavit klávesovou zkratku, která se skládá ze dvou nebo více kláves k rychlému vyvolání příkazu v TurboCADu.

picture 3 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Izolovat a skrýt objekty

Nástroj pomáhá rychleji pracovat s velkými a složitými výkresovými soubory. Tato funkce uživateli umožnuje pracovat pouze na vybraných entitách bez toho, aby byly zobrazeny a ovlivněny ostatní entity ve výkrese.
Nástroj je zejména užitečný při práci ve složitých výkresech, kde vybráním částí výkresu se urychlí proces zobrazování.

 

Příklad práce s nástrojem:

Izolovat objekty:
„Izolovat objekt” dočasně skryje ve větším výkrese všechny objekty kromě toho vybraného.

picture 4 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Skrýt objekty:
„Skrýt objekt” Dočasně skryje vybraný objekt ve výkrese. 

picture 5 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Ukončit izolaci pro zobrazení všech objektu.
Možnost vyhledávání funkcí uživatelského rozhranípicture 6 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Mazání konstrukcí a konstrukčních čar

Konstrukčním bodům umístěným ve vrstvě „$CONSTRUCTION“, je možné měnit barvy a styl čáry. Také je možné vrstvu $Construction a $Constraints vymazat.

 

picture 7 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

2D kreslení a editace

Vylepšení PDF podkladu

Byl implementován nový nástroj „PDF podklad pro objekty“. Umožňuje přeměnit podklad na editovatelný objekt.

 

picture 8 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Snap mezi dvěma body

Nyní je možnost využít Snap na střed mezi dvěma body.

picture 9 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Tloušťka profilu

Možnost definovat tloušťku a typ rohu skupině entit jako jsou čáry/polyliny/kružnice/oblouky. Automaticky vypočítá tloušťku profilu podle původních entit. Výsledkem je sada spojených polyline (tyto dvě možnosti jsou ve verzích TurboCADu bez ACIS), oblast nebo sada ACIS entit (tyto jsou pro verzi Pro Platinum).

picture 10 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Nástroj Srovnat

Nástroj Srovnat se používá na 3D polyliny a 3D spliny, který je srovná na pracovní rovinu. Tento příkaz vynuluje Z hodnoty a potom je možné tyto entity používat ve 2D prostředí.

picture 11 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Oříznout podle entity

Tento nástroj umožnuje ořezávání pomocí 2D uzavřeného profilu. Všechny objekty v definovaném profilu jsou oříznuty a odstraněny.

 • Vyberete uzavřený 2D objekt k oříznutí jiného objektu/objektu umístěného uvnitř.
 • Vyberete uzavřený 2D objekt (hrana ořezu).
 • Posuňte ho dovnitř objektu, který chcete oříznout.
picture 12 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Oříznutí jedné entity

 • Ve stavovém řádku zvolíte možnost „Definujte entitu k oříznutí”.
 • Přesunutím vybraného objektu pro ořezání, vyříznete vybraný objekt.
picture 13 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Vylepšení nástroje rychlé šrafování

Rychlé šrafování nyní funguje i když křivka není 100% uzavřená.

picture 14 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

3D modelování

Rychlé vytažení povrchů

Nástroj Rychlé vytažení umožnuje vytáhnout uzavřenou 2D oblast 3D objektu (TC povrch).

 

picture 15 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Tloušťka desky

Tento nástroj umožnuje zadávat 2D entitám tloušťku a naopak 3D entity převést do 2D. 2D entitě je možné zadávat tloušťku v obou směrech.

picture 16 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Nové 2D možnosti pro 3D polyliny/spliny

Při kreslení 3D polyliny, 3D spliny je nyní možnost přepnout na 2D kreslení.

 

picture 17 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Vylepšený nástroj Měření

Nyní se nástroj měření chová více jako 3D nástroj a zobrazuje 3D souřadnice nezávisle na aktivním uživatelském souřadném systému.

Architektura

Pole relativního úhlu pro aktualizaci zdí a polyline

Nyní můžete zadat úhel (který je absolutní ve vztahu k světovým souřadnicím) nebo relativní úhel, který je úhlem od bezprostředně předcházejícího segmentu (oblouk nebo řádek).

 • Nakreslení polyline
 • Přepnutí v lokálním menu na „Segment oblouku”
 • Nyní existuje pole pro úpravu relativního úhlu:

 

picture 18 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
 • V lokálním menu zapnout funkci „Směr”
picture 19 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
 • Nyní je možné vidět pole pro zadání Relativního úhlu.
 • V této fázi je možné měnit relativní úhel mezi předchozím a aktuálním obloukovým úsekem přetažením směrového pruhu nebo zadáním požadované hodnoty úhlu.
 • Pro nástroj Zdi je relativní úhel vždy povolen. V první fázi se nakreslí rovnou zeď (kde je povolen relativní úhel).
picture 20 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
 • Relativní úhel je také povolen se zakřivenými stěnami.
Vylepšení nástroje „Vytvořit střechu pomocí zdí“

Dříve byl nástroj schopen vytvořit pouze jednu střechu pro jeden objekt. Nyní je možnost vytvořit naráz více než jednu střechu.

picture 21 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

IFC BIM Tool

Nástroj BIM umožňuje:
Upravit sady vlastností připojených k entitám importovaných z IFC; definujte jakoukoliv TC entitu jako požadovanou entitu IFC entitu a nastavte pro ni požadovanou sadu vlastností pro export do IFC.
Práce s nástrojem IFC BIM (ve zkratce):

 1. vybrání ve výkrese jakékoliv entitu TC
 2. pokud entita nemá definovaný typ IFC:definice typu IFC vybranému subjektu
 3. nastavení a úprava sady vlastností, které jsou vhodné pro vybraný typ IFC

Poznámka: Objekty typu přes ‘40’ nejsou podporovány.

picture 22 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Nástroj BIM umožňuje určit prvek prostorové struktury k entitě

Vztahy mezi Importem/Exportem mezi objekty a prvky prostorové struktury (místo, budova, podlaží budovy, prostor).

Další

Audit System

Audit system slouží k detekci „nesprávných” objektů ve výkrese. „Nesprávný” objekt spouští alespoň jednu podmínku auditu.

picture 26 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Vlastnosti velikosti rozsahu

Do vlastností palety Info o výběru byl přidán parametr velikosti rozsahu. Parametr velikosti rozsahu pracuje se skupinou, bloky a průsečíky. Funkce velikost rozsahu vám poskytuje flexibilitu, abyste mohli použít tento parametr pro různé potřeby a pro analýzu nesprávných entit.

picture 27 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Vylepšení Správce obrázku

TurboCAD 2018 (pouze pro Pro Platinum, Expert a Deluxe)
Při importování obrázků ve Správci výkresu je možné vybírat více souborů z dialogového okna Otevřít.

Nová varovná hláška při zoomování

Byl přidán nový dialog varování. Objeví se, když uživatel zoomuje mimo maximální faktor.

picture 28 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Zvětšování/Zmenšování náhledu obrázku před tiskem

V předešlých verzích nebylo možné obrázek v náhledu tisku zvětšovat/zmenšovat pomocí kolečka myši. Nyní může uživatel (zoomováním) před tiskem zkontrolovat výkres, jestli je vše v pořádku (například tloušťku čar atd.)

picture 29 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Nová tlačítka OK a Zrušit v dialogovém okně „Přidat zlomek“picture 30 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Vybrat dle typu entity

Nyní je možné vybrat jednotlivě oblouky nebo kružnice.

Rendering a vizualizace

RedSDK 4.3 (dodáváno v angličtině)

TurboCAD 2018 (pouze ve verzích Pro Platinum, Expert a Deluxe)
Poznámka: RedSDK se nyní nabízí jako doplňkový plug-in pro TurboCAD Deluxe, Expert a Pro Platinum. Vylepšení popsané níže jsou k dispozic pouze po instalaci.

LightWorks 9.1 SP5 (v češtině pouze základní menu – zbytek natavení v angličtině)

Pouze ve verzích Pro Platinum, Expert (Deluxe) Engine LightWorks součástí TurboCADu. TurboCAD 25CZ obsahuje LightWorks 9.1 SP5, který zahrnuje následující vylepšení:

Rozhraní

Vkládání matematických výrazů

Možnost vkládání matematických výrazů do polí rozměrů X, Y, Z nebo k přírůstku rozměrů.

0 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Odeslání nového inteligentního souboru

E-balíček nyní obsahuje možnost odeslání zabalených dat prostřednictvím e-mailu.

Paleta Správce obrázků

Jednoduché vkládání a ovládání obrázků.

1 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Nové úpravy tabulky / Přiložitelné údaje

Vytvořte tabulky vytvářením připojení (non-OLE) k souborům .CSV a Excel.

2 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Časové razítko

Pro zabezpečení a spolupráci obsahuje nyní metadata souborů datum vytvoření, datum poslední úpravy, celkový čas úpravy a celkový čas poslední relace.

3 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Nové možnosti pro bloky

Zobrazte název bloku při každém zapnutí funkce „Zobrazit více entit“.

4 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

2D kreslení a úpravy

Nová středová čára a středová značka

Vytvořte asociativní středové čáry a středové značky.

5 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Nové pole relativního úhlu

Nakreslete po sobě jdoucí segmenty zadáním úhlem vzhledem k předcházejícímu segmentu.

6 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Vícetextový editor

Nové rozhraní pro textové editory s novými funkcemi formátování a novými možnostmi včetně číslovaných seznamů, seznamů s odrážkami a podpory více sloupců.

7 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Měřítko podle dvou bodů

Zvětšete množinu objektů na určitou velikost pomocí dvou referenčních bodů.

 

8 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Architektura

Nové kopírování architektonických objektů

Nové přizpůsobení měřítku pro bloky pro dveře a okna

Vylepšený průvodce domem

Vícepatrový průvodce domem.

 

35 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Fotorealistický rendering a vizualizace

Nový Redsdk 4.2

Vylepšené fotorealistické vykreslování s novými shadery, realističtějšími materiály, novými rozšířenými parametry pro ovládání protilátek, žíhání pro sluneční osvětlení, fyzické osvětlení, geografické umístění slunce a volumetrické efekty.

32 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Kompatibilita

Podpora souborů AutoCAD® (DXF, DWG, a DWF)
Vylepšená podpora souborů SKetchUp (SKP) *

Kompatibilita souborů SketchUp vytvořených ve SketchUp Pro nebo SketchUp Mark verze 3.0 až 2017. Načítání včetně materiálů v 64 bit.
* Upozorňujeme, že Trimble již nenabízí 32bitovou verzi své sady pro vývoj softwaru, proto 32bitový TurboCAD 2017 nepodporuje filtr SKP.

Nová podpora souborů Google Earth (KML a KMZ)

Import souborů KML a KMZ do programu TurboCAD.

Mechanické funkce

Nové Odříznout povrchem

TurboCAD umožňuje snadný řez nebo rozdělení jednoho nebo více 3D objektů na nové objekty zadáním řezové roviny. Nástroj 3D Řez, který nabízí možnost řezů podle čáry, roviny, pracovní roviny a povrchu, nyní zahrnuje řez pomocí plochy.

Nové Stopa

Tři nové nástroje pro modelaci:

 • Stopa
 • Kruhová stopa středem a poloměrem
 • Kruhová stopa

Architektura

Vylepšení Průvodce domem

Průvodce domem, používaný na rychlý návrh domu, nyní umožňuje pojmenování každé místnosti přímo v nástroji, takže již nebude třeba provádět pojmenování později.

Renderování

Fotorealistické RedSDK

 • Schopnost určit objektům průsvitnost pro jas oblohy
 • Vylepšené mapování tónů s interaktivním ovládáním palet
 • Nové ovládání mapování tónů ve správci renderování
 • Schopnost určit objektům průsvitnost pro jas oblohy
 • Vylepšené mapování tónů s interaktivním ovládáním palet
 • Nové ovládání mapování tónů ve správci renderování
Vylepšení Správce renderování

Vylepšení uživatelského prostředí pro urychlení práce při správě renderování pomocí Správce renderů pro materiály, prostředí, luminance a renderovací styly.

Nové Aktivní výkres

K renderovacím komponentům aktivního výkresu lze nyní přistupovat mnohem rychleji, takže pokud si přejete opakovaně použít materiál, luminance, prostředí, nebo renderovací styl, jsou zde nyní záložky pro snadný přístup.

Rychlejší aktualizace některých objektů v RedSDK módu

Automatická aktualizace některých objektů jako kamery a světla v RedSDK je nyní mnohem rychlejší.

Nové RedSDK 4.x Engine

Přechod na RedSDK 4.x

Obecné funkce

Nové Zrcadlení pro 3D objekty

Možnosti 3D zrcadlení nyní obsahují všechny části stromové struktury pro jednoduché změny. Zrcadlení obsahuje možnost uživatele zvolit plochu objektu, na které bude zrcadlení provedeno. Nová možnost – „Vytvořit jednoduché zrcadlení objektu“, pokud je tato možnost aktivována, TurboCAD se pokusí vytvořit z původního a zrcadleného objektu jeden objekt sloučením.

Nové Záloha pro otevřené dokumenty při ukončování programu

Po aktivaci této možnosti jsou automaticky všechny otevřené dokumenty zálohovány při zavírání programu. Po následném spuštění programu se automaticky otevřou stejné dokumenty a vy tak můžete pokračovat v práci.

Nové Zásobník souborů

Po uzavření výkresu nebo programu uloží tato nová funkce možnosti Zpět/Vpřed do zásobníku a při následném otevření můžete měnit poslední změny v návrhu.

Nové Nepojmenované dokumenty

Dokumenty, které vytvoříte, ale ještě nejsou uloženy, jsou nyní jako zálohy pojmenovány pomocí názvu „Untitled“ následované číslem a datem/časem. Tento název a číslo koresponduje s údaji, které se zobrazí v titulku při editaci neuložených dokumentů.

Nové ISO Rastr kružnice

Tento nový nástroj Vám umožní jednoduše konstruovat izometrické kružnice.

Uživatelské prostředí

Vylepšení Konceptuální výběr

 • Přesun referenčního bodu a rotace pomocí CTRL
 • Měřítko výběru na výběrovém kvádru jako v klasickém módu
Nové Zvýraznění (Pouze v RedSDK)

Vylepšení uživatelského prostředí, které zvýrazňuje 3D objekty a části 3D objektů, při používání některých nástrojů v RedSDK módu.

Nové Prostory

Spravujte všechny prostory v modelu a na papíře pomocí nové záložky prostory ve Správci výkresu.

Zdokonalená součinnost

Vylepšení Podpora souborů DWG a DXF

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí, pro lepší kompatibilitu s jinými CAD aplikacemi.

 

 

 

Novinky ve zpracování a detailech

Nový Koncepční výběr

Určený pro manipulace a úprava 3D objektů. Flexibilní konstrukce Koncepčního výběru umožňuje uživatelům provádět veškeré úpravy parametrů – posun, otočení velikost.

102 1 - TurboCAD Deluxe 26 CZ103 1 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

101 1 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Lepší Krok posunu

Posun vybraného objektu pomocí šipek numerické klávesnice.

104 2 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Lepší Flexibilní velikost okna nastavení

Dialogové okna se velikostí přizpůsobují obsahu. 

105 1 - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Nový Manažer kontaktů a Sdílení souborů

Uživatelé nyní mají možnost vytvářet a udržovat seznam kontaktů a posílat soubory na jednotlivce nebo skupiny v rámci TurboCADu.

Kreslení a detaily

Vylepšení Orientace textu

Orientaci textu lze nastavit na neotáčivý. Tento text zůstane neotočený bez ohledu na orientaci výkresu.

107 1 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Vylepšení Řazení vrstev

Řazení vrstev v rolovacím seznamu je shodné jako v paletě Správce výkresu.

Vylepšení nástroje Ořez

Nová možnost oříznutí otevřených nebo uzavřených objektů.

Vylepšení nástroje Spojit křivku

Nástroj Spojit křivku nyní umožňuje spojit Bézierovy křivky a spline se zachováním typu entity.

Renderování a UV Mapování

Novinka Redsdk

TurboCAD nyní nabízí možnost práce v Redway3d Redsdk, který byl dříve pouze u TurboCAD Pro. Nástroj urychluje a zkvalitňuje výstupy. Uživatelům, kteří chtějí používat LightWorks je nyní k dispozici jako plug-in.

Zdokonalená součinnost

Vylepšený DWG/DXF filtr

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí. Dynamické bloky jsou importovány jako jednoduché bloky.

Přehled o novinkách: 

video / PDF

PDF TC s - TurboCAD Deluxe 26 CZ

Novinky ve zpracování a detailech :

Nový nástroj Šipky

Rychlé tvoření oblouku, křivky, čáry a polyline s šipkami. Zadejte počátek a konec, nebo vytvořte vlastní (platí pro TC Pro). (oblouk, křivka, čára a polyline) Nový nástroj Šipky (oblouk, křivka, čára a polyline) Vám umožní rychle nakreslit šipky. Zvolte počáteční a koncovou, nebo vytvořte vlastní.

Nový AutoTvar

Načrtněte od ruky standardní tvary (oblouk, přímku, obdélník, trojúhelník…) a TurboCAD je automaticky převede/opraví do přesného geometrického tvaru.

Zdokonalená oblast jednotek

Nastavte plošné jednotky jiné, než jednotky délkové. Například – plochy měřte v metrech a vzdálenosti v milimetrech.

Nové přizpůsobení textu kót

Nastavte vlastní formátování textu kót – tučné, nadpis, index, kurzíva, podpora vícefontových textů a multiodkazu.

Nová Delta pozice a Delta rotace

Nyní můžete zadat přesný posun objektu jednodušeji i pomocí delta vzdálenosti a úhlu.

Nově otáčení pohledu na výřez

Byla přidána nová možnost pro synchronizaci otáčení výřezů a zobrazení.

Vylepšená aktualizace kót objektů

Nový TurboCAD 21 nabízí vylepšenou asociativitu mezi objekty a kótami (spojeno s inteligentním kótováním).

Nově možnost měnit pozici textu kót

Nyní máte možnost určit pozici textu přímo při vkládání kóty do výkresu, díky tomu dosáhnete vyšší flexibility a produktivity.

Nová možnost Filtr uzlů v Editačním nástroji

U objektů s velkým počtem uzlů Vám tato možnost poskytne vybrat pouze jejich podmnožinu pro optimální výkon i snadnou práci.

Nová možnost „Pracovní rovina dle 3D objektu“ v Editačním nástroji

Nová možnost „Zapnout/vypnout pracovní rovinu dle 3D objektu“ byla přidána do možností nastavení Editačního nástroje.

Zdokonalený manažer renderování

Univerzální nástroj pro řízení a editování fotorealistických elementů pro Redsdk i Lightworks mód.

Zdokonalená součinnost

ZVylepšený DWG/DXF filtr

Filtr souborů DWG/DXF byl zdokonalen tak, aby byl kompatibilní s nejnovějšími soubory z AutoCAD® 2013/2014

Nový SKP filtr

Aktualizované oba (vstupní i výstupní) filtry, založené na novém SketchUp 2013 APIs.

TurboCAD Deluxe 21 je výkonnější a stabilnější

Podrobnější popis novinek :

Nové! 64-bitová verze

Všechny verze TurboCAD jsou nyní dostupné v 64-bitové verzi, která načítá a zpracovává mnohem větší CAD soubory.

Nové! Vytisknout okno

Jednoduchý způsob, jak rychle vytisknou přesně to, co potřebujete. Zadejte hodnoty souřadnic, nebo jednoduše táhnutím myši zvolte oblast Vašeho návrhu, kterou chcete vytisknout.

Nové! Režimy výběru

Nabízí přesnější kontrolu nad výběrem objektů pro rychlejší a snadnější modifikace návrhu.

tc20 pro 14 2 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Obdélníkový výběr – obdélníkový režim výběru.tc20 pro 15 s 1 - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Polygonální okno – vybíráte objekty zcela uvnitř výběrového okna.
tc20 pro 16 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Křížový polygon – vybíráte objekty zcela uvnitř i objekty, které jsou hranicí polygonu protnuty.
tc20 pro 17 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Hranice – vybíráte objekty, kterých se polygon pouze dotýká, ale nejsou v něm umístěny.
tc20 pro 18 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Nové! Funkce předchozího výběru

Možnost předchozího výběru – neuvěřitelně užitečná funkce přidaná do nástroje Výběr.

tc20 pro 19 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Nové! Nástroj Úhloměr

TurboCAD nyní umožňuje snadno umístit virtuální úhloměr do výkresu a vytvořit konstrukční čáry ve 2D a 3D.

tc20 pro 09 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Nové! Nástroj Hvězdný polygon
Vytvoření hvězdicových polygonů na dvě kliknutí! S možností rychlé definice těchto vlastností:

 • počet zubů
 • vnitřní a vnější poloměr
 • zaoblení polygonu
 • průměr otvoru v polygonu
 • umístěná středového bodu
 • úhel rotace
 • hvězdný polygon jako vlna
tc20 pro 11 s - TurboCAD Deluxe 26 CZtc20 pro 10 s - TurboCAD Deluxe 26 CZ
Vylepšení! Lepší AutoCAD 2013 (DWG) filtr

Nabízí rozsáhlé vylepšení pro práci s nejnovějšími AutoCAD® a AutoCAD LT® soubory.

turbocad 2019 2020 srovnani verzi - TurboCAD Deluxe 26 CZTurboCAD 2019 / 2020 – Porovnání verzí v PDF

 

Nové a vylepšené formáty, které podporuje TurboCAD 26CZ

TurboCAD tabulka formatu pro import export - TurboCAD Deluxe 26 CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka srovnání formátů pro Import/Export v PDF

TurboCAD v26 pro 32-bit systém

  • Microsoft® Windows 10, Windows 8*, Windows 7
  • CPU 1 GHz 32-bit
  • 4 GB RAM

 

TurboCAD v26 pro 64-bit systém

  • Microsoft® Windows 10, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit
  • CPU 1 GHz 64-bit
  • 8 GB RAM

Doporučený seznam podporovaných grafických karet a ovladačů třetí stranou pro RedSDK (bez záruky firmy ŠPINAR – software): ZDE

* Poznámka: TurboCAD je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.

Doporučené

Vaše práce v TurboCAD v 64 bit bude rychlejší, pokud zvolíte výkonnější procesory a 8+GB RAM.

Přihlásit

Nový účet

Heslo bude odesláno na Vaši e-mailovou adresu