Nastavení standardního prostředí v TurboCADu

2D základní editace entit

2D kreslení jednoduchých entit

Import tabulky

Ohyb podle náčrtu

Protáhnout entitu

Lofting s asociativními čarami

Narovnat desku

Zvlnit podle předpisu

Využívání funkcí myši pro ovládání výkresu

Práce s referenčním bodem

Matematické funkce v kontrolním řádku

Měřítko podle dvou bodů

Spoj

Kroutit entitu

Odstranit všechny otvory

Síť v24

Více patrový dům

Schodiště podle výstupní čáry